ΜΑΡΤΥΡΙΑ

TG.COM.BURKINA, είναι επίσης Παροχή υπηρεσιών στον τομέα:

  • Βιομηχανία τροφίμων
  • Hotellerie
  • Εκπροσώπηση των εταιρειών