Ώρα έναρξης

Monday
8:00-16:00
Tuesday
8:00-16:00
Wednesday
8:00-16:00
Thursday
8:00-16:00
Friday
8:00-16:00
Saturday
ΚΛΕΙΣΤΟ
Sunday
ΚΛΕΙΣΤΟ

Όσον αφορά τον εκτελωνισμό, ο ρόλος της T.G.COM είναι να πραγματοποιήσει τις ακόλουθες λειτουργίες:

κάθαρση

Διατυπώσεις εκτελωνισμού, διακίνηση σε τελωνειακούς χώρους (Αεροδρόμιο - Σιδηρόδρομος - Οικόπεδα)

Συλλογή και παράδοση αγαθών στους πελάτες

Παροχή βοήθειας στους πελάτες για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις πράξεις εκτελωνισμού