ΜΑΡΤΥΡΙΑ

Καινοτομία και απόδοση
Συμβουλευτική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα
Μια εξατομικευμένη υπηρεσία
48ωρη περίοδο εκτελωνισμού
Ένα σύστημα γεωλογικής εγκατάστασης μέσω δορυφόρου για να παρακολουθήσει όλα τα στάδια της συνοδείας.
Ταχεία αφαίρεση δοχείων
Μόνιμη κατάθεση με εταιρείες ναυτιλίας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές μας αψηφούν τον ανταγωνισμό, περιλαμβάνουν τα έξοδα διαμετακόμισης στο λιμένα και τη μεταφορά προς τον προορισμό εκτός από τα έξοδα συνοριακής διαμετακόμισης.