Από το 2000, η TG.COM.BURKINA προσφέρει τις υπηρεσίες της σε:

  • Διατυπώσεις διαμετακόμισης
  • Τελωνειακή λειτουργία
  • Μεταφορά Αγαθών
  • Διεθνής Διαχείριση Συναλλαγών