Ώρα έναρξης

Monday
8:00-16:00
Tuesday
8:00-16:00
Wednesday
8:00-16:00
Thursday
8:00-16:00
Friday
8:00-16:00
Saturday
ΚΛΕΙΣΤΟ
Sunday
ΚΛΕΙΣΤΟ

Η T.G.COM είναι υπεύθυνη για τις παρακάτω λειτουργίες:

  • χειρισμό
  • Φόρτωση εμπορευμάτων σε φορτηγά ή φορτάμαξες
  • Εκφόρτωση εμπορευμάτω
  • Παράδοση αγαθών στους πελάτες